Det är bra att det ställs hårdare och hårdare miljökrav på oss företag. Alla har vi ett ansvar för miljön och vår gemensamma framtid. Därför vill vi på Scandipac underlätta för dig att göra ditt medvetna val när du ska producera trycksaker hos oss.

Vi har som mål att hålla en hög miljöprofil i vår tillverkning av tryckta produkter. Vi ska genom förebyggande åtgärder och genom aktivt miljöarbete ständigt förbättra företagets miljö med hjälp av vårt certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och även fortsättningsvis leva upp till krav enligt Svanen och FSC.